AGENCJA: Ministerstwo Rozwoju.

OBRA: Autostrada Lonza – Zapateira

JOBS: Dostawa i montaż metalowego ekranu akustycznego