ORGANISMO: Diputación foral de Bizkaia

OBRA: Autovía GerediagaElorrio

TRABAJOS: Suministro e instalación de pantalla acústica de metacrilato