Zaczynamy instalowanie 3 strażnic podpalili w prowincji Cuenca Alarcon specjalnie dystrybuowane, Port Tórdiga i Hosquillo, Te strażnic umożliwić bardziej skutecznych i bezpiecznych warunków kontrolnych, które mogą wystąpić w środowisku.