Bienvenidos a INSAMETAL S.A.

Se trata de una empresa joven y dinámica que se adapta a los tiempos y dispone de la más avanzada tecnología para cumplir con las expectativas del cliente.

Nuestra empresa se encuentra ubicada en el municipio de Villarrubia de los Ojos en la provincia de Ciudad Real, disponemos de unas instalaciones que nos permiten trabajar en grandes proyectos, dostosowując się do terminów i jakości wymaganej przez naszych użytkowników,,es,mamy różne statki pracy sklasyfikowany zgodnie z procesem produkcyjnym i rodzaju materiału do pracy z umożliwiając poprawę organizacji i opieki gotowego produktu gotowy do dostarczenia i / lub montażu,,es,Mamy również świetny zespół specjalistów tworzonych przez inżynierów,,es, contamos con diferentes naves de trabajo clasificadas según el proceso productivo y el tipo de material con el que trabajemos lo que permite una mejora en la organización y cuidado del producto acabado listo para el suministro y/o montaje.

Además contamos con un gran equipo de profesionales formado por ingenieros, arquitectos, pracownicy handlowi i fabryk oraz zespoły z dużym doświadczeniem w branży dla prawidłowej realizacji prac,,es,Z technicznego punktu widzenia mamy grupę młodych absolwentów, którzy oferują najlepsze warunki w każdym projekcie,,es,jak również z handlowego punktu widzenia, gdzie naszym zamiarem jest zadowolenie klienta z pierwszego kontaktu handlowego,,es,Jest przeznaczony głównie dla więcej niż,,es. Desde el punto de vista técnico contamos con un grupo de jóvenes titulados para ofrecer las mejores condiciones en cada proyecto, al igual que desde el punto de vista comercial donde nuestra intención es la satisfacción del cliente desde el primer contacto mercantil.

INSAMETAL S.A. Jest przeznaczony głównie dla więcej niż,,es,Wśród produktów możemy wyróżnić,,es,Doświadczenie zdobyte podczas pracy nad dużymi projektami dla takich firm jak:,,es,lub inne duże firmy budowlane pozwalają nam wyróżnić się jako wiodąca firma w tym sektorze,,es,IMG_0220,,en,Insametal SA,,af,Producenci ekranów akustycznych,,es 20 lat do produkcji i montażu elementów metalowych do transportu drogowego i kolejowego, oprócz nie tylko pracujemy dla tych sektorów, ale także wykonujemy różne konstrukcje metalowe do innych celów,,es,Wśród produktów możemy wyróżnić,,es,wszystkich rodzajów,,es,,,en,ekrany antywandałowe,,es,Poręcze typu ADIF,,es,i,,es,siatki zgrzewane elektrycznie,,es,Tramex,,en,wśród wielu innych produktów,,es,Doświadczenie zdobyte podczas pracy nad dużymi projektami dla takich firm jak:,,es, entre los productos podemos destacar las pantallas acústicas de todo tipo, pantallas anti vandálicas, barandillas tipo ADIF, pasamanos para túneles i rejillas electrosoldadas (tramex) entre muchos otros productos.

La experiencia alcanzada trabajando en grandes proyectos para empresas como ADIF u otras grandes constructoras nos permite diferenciarnos como una empresa líder en el sector.

INSAMETAL
IMG_0220